descarregar PDF

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

1

Omplir els buits:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Unir els conceptes de la columna de l'esquerra amb els de la dreta.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

Unir els conceptes de la columna de l'esquerra amb els de la dreta.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

Unir els conceptes de la columna de l'esquerra amb els de la dreta.

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer


Exercici 3

Indica si les afirmacions següents són certes o falses:

1

El navegador és un programa 'client' que s'instal-la al nostre ordinador i que, quan li diem que busqui una pàgina web, viatja fins a un servidor per mostrar-la.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

"Internet Explorer és l'únic mitjà per navegar per Internet".

a)
b)
Correcte

Incorrecte

Your answer has been saved.
Check your answer

 

Firefox és un navegador que ja usen més del 20% dels usuaris.

a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

1

Relaciona el nom dels navegadors amb l'any de la seva creació:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 5

1

Omplir els buits:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer