descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint

Què és un navegador web?

Un navegador web és un programa informàtic que ens permet veure pàgines web si li indiquem on són o si les trobem mitjançant un cercador. Aquestes pàgines poden contenir text, imatges o, fins i tot, recursos audiovisuals, tot i que de vegades cal disposar de programes addicionals (plugins o connectors) per poder veure vídeos o animacions.

Gràcies al protocol d'Internet, cada pàgina o cada element que contingui es pot relacionar amb altres documents o imatges mitjançant enllaços (links, en anglès). Seguir aquests enllaços és la base del que s'anomena navegació web.

El primer navegador que funcionava en Windows, MacOS i UNIX va aparèixer el 1993. Es deia Mosaic. El va desenvolupar el Centre Nacional per a Aplicacions de Supercomputació americà (NCSA, en anglès) i va suposar l'eclosió de la WWW (World Wide Web), que ara coneixem com a Web.

 

Aspecte del navegador Mosaic a principi dels anys noranta

 

Un any més tard va aparèixer Netscape Navigator. I el 1995, l'Internet Explorer (IE) de Microsoft. En estar inclòs al sistema operatiu Windows, IE és el navegador més utilitzat pels usuaris.

 

Aspecte del navegador Navigator

 

 

Aspecte del navegador IE

 

No obstant això, des de finals del 2004, Firefox, de Mozilla, li està traient mercat i ja és el navegador preferit per més del 20% dels usuaris.

 

Aspecte del navegador Firefox

 

Tot i que Internet Explorer i Firefox són els navegadors més coneguts, n'hi ha d'altres que són específics per a alguns sistemes operatius o amb funcionalitats adaptades a les noves possibilitats de la Web 2.0. Així trobem, per exemple, Safari i Camino per a MacOS, Konqueror per a la distribució KDE de Linux, o bé Opera, que funciona amb Windows. Entre els darrers desenvolupaments per a Windows, cal esmentar el navegador de Google, Chrome, que destaca per la seva simplicitat, i Flock, que es presenta com el "navegador social", ja que inclou funcionalitats per treure el màxim partit de serveis 2.0 com ara Flickr o Facebook.

Com funciona el navegador?

La funció principal del navegador és mostrar documents HTML (el llenguatge de les pàgines web) a la pantalla. És el que s'anomena programa 'client' i, com a tal, quan li demanem que ens ensenyi una pàgina teclejant-ne l'adreça web o URL (Uniform Resource Locator, en anglès), viatja fins al lloc on es troba (al servidor web) per demanar-la. La comunicació entre el navegador de l'usuari i el servidor on es troben les pàgines web que consulta, es fa mitjançant el protocol d'HTTP, que és un dels fonaments de la World Wide Web. Per això les adreces web comencen per http://. En els navegadors actuals, però, ja no cal escriure aquestes sigles a la caixa blanca que es troba a la part superior del navegador (barra de navegació).

La caixa per teclejar adreces que figura a la barra de navegació s'acompanya de quatre botons principals que faciliten la visita de webs. Es tracta dels botons per anar endavant i endarrere, que estan situats a l'esquerra de la barra de navegació, del botó de recàrrega i del botó que indica la pàgina d'inici del navegador i que s'identifica amb una casa. Aquests darrers botons es poden trobar o bé al costat de la barra de navegació o bé a la part on hi ha les pestanyes de navegació (en el cas d'Explorer).

 

Barra de navegació d'Explorer

 

 

Barra de navegació de FireFox

 

A més d'aquests botons principals, disposem d'una barra de menú en la qual figuren les opcions 'Fitxer', 'Edita', 'Veure', 'Favorits/Adreces d'Interès', 'Eines' i 'Ajuda'. Mitjançant aquest menú podem, entre altres coses, obrir finestres i pestanyes, canviar les opcions de configuració del programa i desar les pàgines que més ens interessen ('Favorits' o 'Adreces d'Interès').