descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. EL CONCEPTE D'INTERNET I DE WEB

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. PROGRAMARI NECESSARI I RECURSOS QUE OFEREIX INTERNET

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. NOCIONS BÀSIQUES DEL NAVEGADOR WEB

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. PERSONALITZAR EL NAVEGADOR WEB

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. ENLLAÇOS RELACIONATS

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS