descarregar PDF

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

1

Podem posar una fotografia com a fons d'escriptori...

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Completa el text següent amb les paraules que falten:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Quin ús horari seleccionarem si som a Lleida?:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

1

Sabem on es troba el cursor a la pantalla en tot moment...

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer