descarregar PDF

5.1. Aprendre llegint

El ratolí ens permet realitzar una sèrie d'accions i desplaçaments a la pantalla de forma més ràpida que si utilitzéssim el teclat. Els ratolins actuals disposen normalment de dos botons i una roda al mig (excepte, per exemple, els ordinadors de la marca Mac).

El botó esquerre del ratolí

Segons el nombre de vegades que cliquem amb el botó esquerre, podrem:

 • Un clic: seleccionar
 • Dos clics: donar ordres
 • Mantenint el botó pressionat: desplaçar objectes per l'escriptori o en un programa

El botó dret del ratolí

Segons com estigui situat el punter, si premem el botó dret s'obriran menús emergents amb diverses opcions per seleccionar.

La roda del ratolí

El desplaçament de la roda ens permetrà moure'ns amunt o avall d'un text, pàgina web, imatge, etc.

Canviar les propietats del ratolí

Podem canviar la configuració d'origen del ratolí. Per fer-ho, dins del sistema operatiu Windows, anirem a 'Tauler de control' i hi seleccionarem 'Ratolí' (Mouse).

Si treballem amb Ubuntu, anirem a Sistema i hi seleccionarem 'Preferències del ratolí'.

 

Accés a l'edició de propietats del ratolí a Ubuntu

 

El ratolí, per defecte, està configurat per a dretans. Si som esquerrans, podem canviar el botó esquerre pel dret perquè realitzi les funcions de selecció i arrossegament. A Windows, hem de seleccionar la casella d'intercanviar botó primari i secundari. A Ubuntu, seleccionarem la casella de ratolí per a esquerrans.

També podem canviar el temps d'espera del doble clic. Si volem que sigui menor, desplaçarem la fletxa a la dreta, i a l'esquerra si volem que sigui major.

 

Propietats del ratolí a Windows

 

A Windows podem fer que, en arrossegar un objecte, no calgui que mantinguem premut el botó del ratolí mentre el desplacem. Seleccionarem la casella d'activar el bloqueig del clic.

Als ordinadors portàtils podem disposar d'opcions addicionals per controlar l'àrea tàctil que compleix les funcions del ratolí (també anomenada touchpad).

El cursor

Podem canviar els tipus de cursor i personalitzar-ne l'aparença. Per això clicarem la pestanya de cursors.

A Windows, podem seleccionar a 'Esquema' el cursor que ens interessi de la llista que apareix quan cliquem la fletxa de la dreta. A l'opció de personalitzar apareixen diversos tipus de cursors, segons les diferents accions. Si no ens agrada la combinació de cursors, podem seleccionar la que vulguem clicant 'Examinar', i es desplegarà una finestra amb els diferents tipus. Seleccionarem el que ens interessi i després premerem 'Acceptar'. Si més tard volem tornar a utilitzar la combinació original, premerem el botó 'Predeterminada' de la dreta.

A la pestanya 'Opcions de cursor', podem modificar-ne la velocitat i visibilitat. A Windows, el moviment del cursor serà més ràpid si desplacem a la dreta la fletxa de moviment, i més lent si la desplacem a l'esquerra. A Ubuntu, podem augmentar o disminuir la sensibilitat del cursor.

 

Finestra de preferències del ratolí a Ubuntu

 

Si volem que el cursor deixi un rastre quan el desplacem, per saber on està situat en tot moment, seleccionarem la casella de mostrar rastre del cursor.

La roda del ratolí

Podem seleccionar el nombre de línies que la roda salta cada vegada que gira, canviant amb les fletxes el nombre que apareix a la casella, o podem fins i tot seleccionar que es desplaci una pantalla sencera.

Les tecles abreujades del teclat

Si premem determinades tecles alhora, podem abreujar els temps de realització de determinades accions. Normalment, consisteix a prémer una primera tecla i, mentre la mantenim pitjada, prémer alguna altra tecla o tecles. Les combinacions més habituals són les següents:

 • Control + C: Copiar
 • Control + V: Enganxar
 • Control + Z: Desfer
 • Control + O: Obrir
 • Control + S: Desar
 • Control + P: Imprimir arxiu
 • F1: Ajuda
 • Alt + Tab: Canviar d'aplicació