descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

Podem personalitzar al nostre gust la imatge de l'entorn de treball o de les icones. A continuació veurem com es fa.

Canviar l'entorn de treball

A Windows, cada usuari té associat al seu nom el perfil de la configuració de l'entorn de treball que defineix el tipus d'escriptori que utilitza, la pantalla, les connexions de xarxa, les impressores, etc.

Aquest fet permet que diferents usuaris puguin utilitzar el mateix ordinador i que la personalització de l'entorn de l'escriptori d'un usuari no afecti la configuració de la resta, ja que cada perfil d'usuari queda emmagatzemat.

Els diferents perfils es localitzen a la carpeta de "Documents and Settings" i dintre d'"All Users". Per accedir-hi, anirem a Panell de control i clicarem damunt Sistema. Obrirem la pestanya de "Propietats" i clicarem sobre "Opcions avançades", on trobarem la configuració dels "Perfils d'usuari".

 

Accés a perfil d'usuaris a Windows

 

Per crear un compte per a un usuari nou, anirem a "Panell de Control" i hi clicarem l'opció de "Compte d'usuari".

A Linux hi ha diferents entorns d'escriptori, entre els quals trobem Gnome, KDE, XFCE i Fluz Box.

Per seleccionar els entorns, a la pantalla d'inici de sessió clicarem sobre Sessió del menú, i seleccionarem el tipus d'entorn. Quan iniciem la sessió d'usuari, el sistema obrirà una finestra que ens pregunta si desitgem l'entorn seleccionat.

Els entorns més utilitzats són Gnome i KDE. Les seves diferències són les següents:

  • Gnome:
  • Permet la utilització de molts salvapantalles a la vegada.
  • Solament es pot col·locar una imatge de fons a l'escriptori.
  • El navegador d'arxius és Nautilus, que serveix per crear carpetes, copiar i enganxar arxius.
  • Les aplicacions del menú accions s'utilitzen en un menú a part.
  • KDE
  • Permet la utilització d'un salvapantalles.
  • Les imatges de fons de l'escriptori varien segons les configuracions d'usuari.
  • El navegador d'arxius es Konqueror, que és també un navegador Web.
  • Les aplicacions del menú accions s'utilitzen al menú d'inici de KDE.

Canviar la imatge de les icones

Podem canviar i personalitzar les icones que representen els diferents tipus d'informació i aplicacions instal·lades a l'ordinador.

Les icones de sistema

A Windows podem canviar les icones que representen El meu PC, Els meus documents, etc., clicant sobre qualsevol zona de l'escriptori i seleccionant l'opció de Propietats. A la finestra que s'obre, clicarem damunt la pestanya d'escriptori i premerem el botó de Personalitzar l'escriptori.

Si seleccionem una de les icones i premem el botó Canviar icona, apareix una finestra amb els diferents tipus d'icones que podem escollir.

 

Canvi d'imatge d'icona a Windows

 

Canviar el nom de les icones

Podem canviar el nom d'una icona de l'escriptori. Per fer-ho, clicarem amb el botó dret del ratolí damunt la icona i seleccionarem l'opció de Canviar el nom. Escriurem el nom nou, mitjançant lletres, nombres, espais i alguns signes de puntuació.

També podem canviar el nom si cliquem dues vegades sobre el nom de la icona i hi escrivim el nom nou.