descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. ORGANITZAR L'ESCRIPTORI DE TREBALL

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. CANVIAR L'ENTORN I LES ICONES

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. CANVIAR L'HORA I DATA DEL SISTEMA

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. PROPIETATS DELRATOLÍ I TECLES ABREUJADES

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. ENLLAÇOS RELACIONATS

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS