descarregar PDF

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

 • Defineix amb les teves paraules què és un sistema operatiu? Quines funcionalitats té? Quins diferents tipus de sistema operatiu coneixes? Redacta les teves respostes.
 • Localitza al teu ordinador els diferents elements que s'han anat comentant al llarg d'aquesta unitat i que formen part de l'entorn del sistema operatiu: escriptori, barra d'eines, botó d'inici, finestres, menús.
 • Realitza al teu ordinador les accions següents i apunta en un full a part els passos que has anat seguint:
   • Obrir una aplicació i després tancar-la.
   • Crear una carpeta i després eliminar-la.
   • Anar a la Paperera i tornar a col·locar la carpeta que havíem eliminat al seu lloc inicial. Finalment, tornar-la a eliminar i esborrar-la definitivament de la paperera de reciclatge.
   • Dins d'una carpeta ja creada, seleccionar-hi un element. Després seleccionar-n'hi dos i finalment seleccionar-n'hi quatre.
 • Escriu un text d'una pàgina tot utilitzant diferents formats de lletra i de paràgraf amb l'editor de text bàsic.
Activitats en grup
 • Feu una pluja d'idees sobre els diferents tipus de programari que coneixeu (perquè els hàgiu fet servir, perquè us en soni el nom, etc.). Entre tots i totes, intenteu indicar si cada exemple que aporteu es tracta d'un programari de tipus lliure o bé de propietat. Per saber-ho, podeu comentar en veu alta les característiques específiques que sapigueu que ofereix el programa, o bé, si no arribeu a cap conclusió clara o ho desconeixeu, consulteu-ho finalment a la xarxa Internet.
 • Per parelles o en grups de tres persones, feu en un full a part un esquema que representi la pantalla d'un ordinador i expliqueu per a què serveix cadascun d'aquests elements: escriptori, barra d'eines, botó d'inici, finestres, menús. Després poseu en comú els vostres treballs amb la resta de companys i companyes del grup classe.
 • Formeu parelles. Un component de la parella haurà de redactar 3 accions que el seu company o companya haurà de fer. Aquestes accions han d'estar relacionades amb les que hem vist al llarg d'aquesta unitat. Un cop fetes, s'intercanviaran els papers i la persona que ha dut a terme les accions proposades haurà de redactar unes altres perquè aquest cop les realitzi el seu company o companya.
 • Realitzeu cadascun de vosaltres un dibuix diferent tot utilitzant les diverses eines de l'editor de dibuix. Es pot fer el mateix amb diferents imatges i comparar els resultats d'edició de dibuix i retoc d'imatge.