descarregar PDF

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

1

Un sistema operatiu és:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Quin dels elements següents, que formen part de l'entorn del sistema operatiu d'un ordinador, permet accedir de manera ràpida, des de l'escriptori, al programari més utilitzat o bé als elements de configuració del sistema?

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Relaciona cadascuna de les accions que podem realitzar quan interactuem amb un sistema operatiu, amb els passos necessaris per dur-les a terme en cada cas:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

1

Relaciona l'aplicació del sistema operatiu amb el tipus d'arxiu que sigui correcte:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer