descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

L'escriptori

El primer que visualitzem quan connectem el nostre ordinador és la interfície gràfica del sistema operatiu, amb la qual interactuarem.

Tota la superfície visible de la pantalla és el que anomenem escriptori, i és on apareixen els diferents elements, com icones o carpetes, el botó d'inici i la barra d'eines.

Hem d'entendre l'escriptori com una metàfora d'un escriptori real on tenim els programes i carpetes que fem servir, representats per icones, tal com tindríem a la nostra taula de treball real tots els nostres estris i carpetes a l'abast. Així, per exemple, si volem desfer-nos d'un document, arxiu o carpeta que ja no ens interessa, només caldrà que l'arrosseguem fins a la paperera de reciclatge per eliminar-lo. En definitiva, es tractaria d'una acció similar a la d'agafar el paper de la nostra taula de treball i llençar-lo a la paperera.

 

Aspecte de l'escriptori d'un usuari de pc amb sistema operatiu Ubuntu

 

L'escriptori sol ser un reflex personalitzat de cada usuari, és a dir, podem personalitzar-lo i adaptar-lo segons la nostra forma de treballar i les nostres preferències. Així, podem trobar escriptoris amb un fons pla i d'altres molt decorats amb gràfics, escriptoris amb moltes icones i carpetes i d'altres gairebé sense carpetes, etc.

També cal tenir en compte que els escriptoris disposen d'una sèrie de zones amb funcions especials, con ara les barres d'eines, els menús o determinats complements, que tot seguit comentem.

La barra d'eines

La barra o barres d'eines permeten accedir de manera ràpida, des de l'escriptori, al programari més utilitzat o bé als elements de configuració del sistema.

La barra d'eines sol situar-se a la part inferior de la pantalla, tot i que la podem col-locar en d'altres ubicacions, segons les nostres preferències. També pot contenir informació, com ara l'hora, la disponibilitat de les connexions, l'estat de la bateria (si treballem amb un ordinador portàtil) o les finestres que en aquell moment tenim obertes al sistema.

 

Barra d'eines a l'escriptori en el sistema operatiu Ubuntu, en la part superior

 

A Windows, i en algunes distribucions de Linux, trobem un botó d'Inici que fa de punt d'entrada a tot el programari de què disposa el sistema, i també de punt de sortida, per apagar l'equip. Sol estar situat a la banda esquerra de la barra inferior de l'escriptori.

Els menús

Els menús són el conjunt d'opcions que ens permeten activar les diferents funcions i la configuració d'un programari.

Els menús se solen trobar situats a la part de dalt de les finestres. Si n'obrim una, ho podrem comprovar.

Ara bé, cal dir que alguns sistemes operatius, com ara Linux i també Mac Osx, tenen el menú a la part de dalt de l'escriptori i no a la finestra, com és el cas de Windows.

 

Menú desplegable

Les finestres i icones

Una finestra és una àrea rectangular de la pantalla sobre la qual es desenvolupa una aplicació. Podem dir que les finestres del sistema operatiu són quelcom semblant a la representació visual de la informació que el programari ens ha de donar com a usuaris.

Es diu que una finestra està activa quan ens trobem treballant, en aquell moment en concret, amb l'aplicació a la qual està associada.

Hi ha uns controls bàsics comuns a totes les finestres, com ara el botó de maximitzar (en seleccionar-lo, fa augmentar les mides de la finestra fins a ocupar tota la pantalla); el botó de minimitzar (en prémer-lo, redueix la pantalla a un botó ubicat a la barra d'eines, sense tancar l'aplicació); el botó de restaurar (restaura la finestra a les mides anteriors); i el botó de tancar (tanca la finestra). També trobem un altre control bàsic, les denominades barres de desplaçament (vertical i horitzontal), que ens permeten veure tot el contingut de la finestra, en el cas que sigui massa petita.

Cal tenir en compte que alguns sistemes com ara Windows i alguns Linux tenen els elements de control de finestres a la dreta, i altres, com ara Mac OsX i alguns Linux, a l'esquerra.

Per la seva banda, una icona és una representació gràfica del programari, algunes més encertades que altres, i serveix com a punt per executar el programari; és a dir, en prémer una icona determinada, se'ns executarà el programa que aquesta icona tingui associat, ja sigui convertint-se en un document, en una finestra, etc.

Icona de la paperera

 

Cal tenir en compte que molts dels elements de l'escriptori que hem comentat (les barres, els menús, les finestres i les icones) es poden personalitzar a gust de l'usuari.