descarregar PDF

3. CONÈIXER L'ENTORN DEL SISTEMA OPERATIU

  • L'escriptori és tota la superfície visible de la pantalla, on apareixen diferents elements, com icones, carpetes, el botó d'inici i la barra d'eines.
  • La barra d'eines, normalment situada a la banda inferior de la pantalla, permet accedir de manera ràpida al programari més utilitzat o bé als elements de configuració del sistema.
  • Els menús són el conjunt d'opcions que ens permeten activar les diferents funcions i la configuració d'un programari. Se solen trobar a la part de dalt de les finestres.
  • Una finestra és una àrea rectangular de la pantalla sobre la qual es desenvolupa una aplicació. Representa visualment la informació del programari.
  • Una icona és la representació gràfica del programari, que serveix com a punt per executar-lo.