descarregar PDF

2. ENTENDRE EL CONCEPTE DE SISTEMA OPERATIU I LES SEVES FUNCIONALITATS.

  • Un sistema operatiu és un conjunt de programes informàtics destinat a moltes tasques, com ara l'administració eficaç dels recursos del nostre ordinador o PC.
  • És molt important que el sistema operatiu sigui eficient, que faci servir pocs recursos i que sigui també segur i fàcil d'utilitzar.
  • El sistema operatiu permet que es puguin tenir diferents perfils d'usuari dins d'un mateix ordinador, perquè cadascun d'ells pugui tenir personalitzada la seva interfície de treball.
  • El programari lliure és aquell que permet als seus usuaris utilitzar el programa, estudiar-lo, adaptar-lo i/o millorar-lo i redistribuir-lo lliurement.
  • En un programari de propietat, els usuaris tenen limitades les possibilitats a l'hora d'utilitzar, modificar o redistribuir el programa, ja que aquest està subjecte a uns drets d'autor.