descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. ENTENDRE EL CONCEPTE DE SISTEMA OPERATIU I LES SEVES FUNCIONALITATS

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. CONÈIXER L'ENTORN DEL SISTEMA OPERATIU

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. DESPLAÇAR-SE I INTERACTUAR AMB EL SISTEMA OPERATIU

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. APLICACIONS BÀSIQUES DEL SISTEMA OPERATIU

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS