descarregar PDF

6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

Els perifèrics bàsics d'un ordinador són:

1

Els perifèrics bàsics d'un ordinador són:

a)
b)
c)
d)
e)
a) Correctea) Incorrecteb) Correcteb) Incorrectec) Correctec) Incorrected) Corrected) Incorrectee) Correctee) Incorrectef) Correctef) Incorrecte
Check your answer

 

Exercici 2

1

Relaciona cadascun dels següents perifèrics habituals d'un ordinador amb la característica que els correspon:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Un arxiu de 4 Mb vol dir:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer