descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

Anomenem perifèrics els dispositius a través dels quals l'ordinador ens permet realitzar certes operacions o accions. Normalment, es connecten a l'ordinador mitjançant connexions USB, i és el propi sistema operatiu qui els reconeix automàticament, de manera que no cal fer instal·lacions complicades ni configuracions manuals a l'hora d'integrar-los a l'equip. En el pitjor dels casos, el mateix ordinador ens pot demanar que introduïm el CD d'instal·lació que solen portar de fàbrica, però, si seguim els passos que el mateix CD ens marca, normalment la instal·lació és ràpida i senzilla.

 

Connexió USB

 

A continuació comentarem cadascun dels perifèrics habituals amb què pot comptar un ordinador: els altaveus, els auriculars i el micròfon, la càmera web, la impressora, l'escàner i les memòries USB.

Altaveus, auriculars i micròfon

Els altaveus i els auriculars són perifèrics que serveixen per reproduir i poder escoltar sons (ja sigui música, veu o qualsevol altre soroll) que es reprodueixin des de l'ordinador.

La diferència bàsica entre els altaveus i els auriculars sol radicar en la seva forma i mida, ja que els auriculars són molt més petits i tenen una forma específica per acomodar-los a les oïdes.

El micròfon, en canvi, és un dispositiu electrònic acústic que converteix el so de la nostra veu en un senyal elèctric, per poder transmetre'l o enregistrar-lo en un dispositiu, com ara, en aquest cas, l'ordinador.

Tant els altaveus, com els auriculars i els micròfons, són dispositius que ens permeten gaudir de continguts multimèdia, és a dir, de continguts amb text, so, imatge, animació o vídeo, com per exemple: alguns jocs d'ordinador, cursos de formació, etc. De fet, podem trobar al mercat cascos que porten el micro incorporat, una opció veritablement còmoda si s'han de mantenir converses prolongades amb el micròfon i, alhora, tenir les mans lliures.

Les càmeres web digitals o webcams

Les càmeres web digitals, també conegudes amb el nom de webcams, són càmeres de vídeo destinades a ser utilitzades connectades directament a l'ordinador. Se solen col·locar a sobre del monitor o pantalla, o al seu costat, i estan dissenyades per poder enviar vídeos o captures d'imatge a través de la xarxa, principalment.

L'ús d'una càmera web i un micròfon possibilita a l'usuari la realització de sessions de videoconferència, és a dir, una comunicació simultània amb altres persones, via Internet, a qui veu i amb qui pot parlar en temps real.

 

Al mercat, cada cop més, hi ha la tendència d'incloure als ordinadors (ja siguin de sobre taula o bé ordinadors portàtils) determinats perifèrics com els altaveus, el micròfon i la càmera web de forma integrada a l'equip.

La impressora

Una impressora és un perifèric que permet copiar documents, tot imprimint-los en un mitjà físic, com ara paper.

De fet, les impressores es classifiquen segons els mètodes d'impressió que fan servir. Hi ha diferents tecnologies que donen diferents nivells de qualitat pel que fa a imatge, velocitat d'impressió, cost, soroll, etc. Però les que més destaquen són:

Per una banda, les impressores làser, que es caracteritzen per la seva impressió d'alta qualitat, una bona velocitat en fer la seva tasca i un cost baix per còpia. Són les impressores que solem trobar a les oficines.

I, per altra banda, les impressores d'injecció de tinta, que són les més utilitzades a nivell domèstic, principalment perquè el seu cost inicial és menor, tot i que el seu cost per còpia és molt més elevat, ja que la tinta que s'utilitza necessita ser recarregada freqüentment. Aquestes impressores poden imprimir textos i gràfics d'alta qualitat, de manera quasi silenciosa, tot i que més lentament que les impressores làser.

L'escàner

L'escàner és un dispositiu que permet obtenir o "llegir" imatges o documents per poder-los digitalitzar.

El seu funcionament és força senzill. Si tenim, per exemple, un document en paper que volem digitalitzar per desar-lo o modificar-lo al nostre ordinador, o bé per enviar-lo per correu electrònic, només caldrà que l'escanegem.

Per fer-ho, col-locarem el document a sobre de l'escàner i premerem el botó corresponent per començar l'acció. Veurem com una línia de llum, que fa el mateixtreball que un ull electrònic, inspecciona el document per enregistrar-lo i després reproduir-ne una còpia exacta a l'ordinador, en format digital.

També cal tenir en compte el programari OCR (reconeixement òptic de caràcters), que és una eina que solen contenir els escàners i que és molt útil per escanejar documents amb text, ja que permet extreure d'una imatge els caràcters que componen el text per emmagatzemar-los en un format amb què després els podrem editar.

Actualment, també hi ha uns perifèrics anomenats "multifunció", que integren la impressora, l'escàner i/o la màquina de fax en un sol aparell. Són equips realment molt complets i útils.


Cal dir que un dels paràmetres més utilitzats per determinar la qualitat d'un escàner és la seva resolució d'imatge. La resolució d'imatge indica el nivell de detall que l'escàner pot observar i reproduir.

 

Una il-lustració sobre com es veuria una mateixa imatge a diferents resolucions. Font: Wikipedia

 

Una major resolució es tradueix, per tant, en l'obtenció d'una imatge amb més detall o amb més qualitat visual.

Les memòries USB o memòries extraïbles

Les memòries USB són petits dispositius d'emmagatzematge que serveixen per desar i transportar informació. Són memòries extraïbles que avui dia podem considerar com el sistema d'emmagatzematge i transport de dades més utilitzat, més encara que els CDs, que els DVDs i, per suposat, que els antics disquets.

Actualment, podem trobar al mercat memòries USB amb diferents capacitats d'emmagatzematge. Tot i que la majoria d'aquests dispositius són petits i lleugers, la seva capacitat per guardar dades sol ser enorme.

El seu funcionament és molt senzill: connectem la memòria a l'ordinador, mitjançant l'entrada USB, i això ens permetrà traspassar informació de la memòria extraïble a l'ordinador, o a la inversa.

Això sí: cal tenir en compte a l'hora d'utilitzar aquesta mena de dispositius (així com altres de memòria sòlida com poden ser les càmeres de fotos, els discos externs, etc.), que és molt important no desconnectar bruscament, sinó que cal extreure'ls de manera correcta, per evitar possibles pèrdues de dades.