descarregar PDF

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Prova de descarregar l'aplicació per connectar-te a Facebook des del telèfon mòbil i navegar-hi.
  • Arrenca un PC i instal·la-hi perifèrics, com la impressora o una webcam.
  • Pensa amb quin tipus de llicència es podria difondre una obra pròpia, ja sigui un escrit o un programa.
  • Obre el gestor de correu de Mozilla i l'Outlook i comprova quin dels dos és més pràctic. Obre Firefox i Explorer i fes el mateix. Obre el Gimp i retoca una imatge.

Activitats en grup

  • Reflexioneu sobre les tecnologies digitals que fem servir cada dia i penseu si en podríem prescindir. Comenteu-ho entre vosaltres.
  • Arrenqueu diferents tipus d'ordinador: un de sobretaula, un portàtil i identifiqueu-ne les característiques (propietats PC).
  • Comenteu els beneficis de la Cultura Lliure i la distribució de coneixement, i les limitacions del concepte de Copyright a l'era d'Internet. Es pot aturar la distribució de continguts a través de les xarxes P2P?
  • Obriu un arxiu .zip amb winrar i intenteu fer el mateix a la inversa. Obriu un document amb Open Office i intenteu obrir un fitxer .odt amb Word. Comenteu les limitacions de totes dues versions.