descarregar PDF

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

Exercici 1

1

Triar l'opció correcte per tal d'omplir els buits
a)
b)
c)
d)
e)
f)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

1

Triar l'opció correcte per tal d'omplir els buits
a)
b)
c)
d)
e)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

Digues si les afirmacions següents són certes o Fals:

1

El Copyright indica que tots els drets de l'obra estan reservats.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

El Copyleft es representa amb un símbol amb dues C.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

Creative Commons permet que l'autor decideixi quins drets vol reservar respecte de la seva obra.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

Indica si les afirmacions següents són certes o Falss:

1

El programari lliure és sempre gratuït.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

2

El moviment del programari lliure es va iniciar el 1984.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

3

El programari lliure és menys segur que el programari propietari.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

4

El programari lliure té al darrere una gran comunitat de desenvolupadors.
a)
b)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer