descarregar PDF

2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

  • Les TIC són eines, suports i canals que ens permeten gestionar la informació.
  • Les TIC han transformat les nostres estructures econòmiques, socials i culturals.
  • L'ordinador no és l'únic dispositiu que permet gaudir-ne: el telèfon mòbil i la televisió han adoptat la tecnologia digital.
  • L'emmagatzematge de dades en suports petits, l'automatització de tasques i la interactivitat són alguns dels altres avantatges de les TIC.