descarregar PDF

1. OBJECTIUS

  • Conèixer els conceptes bàsics de les tecnologies d'informació i comunicació
  • Identificar les diferències principals entre programari lliure i programari de propietat