descarregar PDF

ÍNDEX

1. OBJECTIUS

2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

2.1. Aprendre llegint

2.2. Aprendre mirant

2.3. Aprendre escoltant

3. EL PC I CONCEPTE D'ORDINADOR

3.1. Aprendre llegint

3.2. Aprendre mirant

3.3. Aprendre escoltant

4. TIPUS DE LLICÈNCIES

4.1. Aprendre llegint

4.2. Aprendre mirant

4.3. Aprendre escoltant

5. PROGRAMARI LLIURE I PROGRAMARI DE PROPIETAT

5.1. Aprendre llegint

5.2. Aprendre mirant

5.3. Aprendre escoltant

6. ENLLAÇOS RELACIONATS

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

8. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS