descarregar PDF

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  1. Analitza de quins sistemes de seguretat disposa el teu equip informàtic i digues quins creus que seria convenient instal-lar per augmentar-ne el nivell de seguretat, tot atenent les amenaces a la informació.
  2. Compara diferents tipus de fonts d'informació (pàgina personal, institució, empresa comercial) sobre un mateix assumpte (per exemple, la qüestió de l'obtenció d'energia amb mitjans renovables, des del punt de vista de Greenpeace, de Repsol i d'alguna empresa instal·ladora o de reciclatge), i determina quins són els punts coincidents i els divergents respecte al tema, analitzant-ne les possibles causes.
  3. Determina com es pot configurar el navegador i el correu electrònic per posar filtres d'autentificació de connectors o plugins.

Activitats en grup

  1. Debateu quins són els recursos que, de forma intuïtiva, es poden utilitzar per evitar les amenaces de seguretat a la informació, com ara no obrir missatges amb títols estranys ni obrir arxius adjunts, tot comparant-los amb els sistemes que es poden instal·lar a l'ordinador.
  2. Dividiu el grup en equips de treball per tal que cercar informació sobre un mateix tema, però sota diferents punts de vista, per comparar després la informació obtinguda i elaborar un document final de caràcter interdisciplinar.
  3. Analitzeu diferents correus que hàgiu rebut i que considereu correu brossa, i classifiqueu-los segons els objectius que pretenen aconseguir (publicitaris, donacions de diners o ajudes, etc.)