descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Actualment tothom pot accedir a Internet i publicar-hi qualsevol tipus d'informació. Per aquest motiu, hem de ser capaços d'avaluar si aquesta informació és fiable i segura.

Mapa del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

L'autoria

Una de les claus a l'hora d'avaluar una informació consisteix a saber qui publica el contingut, si el lloc que visitem és d'una institució (una entitat educativa, una empresa comercial, una associació sense ànim de lucre, etc.) o bé d'un particular.

El segon aspecte a considerar és si podem posar-nos en contacte amb el responsable del contingut (si es tracta d'un autor que firma l'article dintre d'un lloc web que conté més informació), o si a la pàgina web hi ha algun enllaç que permeti comunicar-nos amb la institució o entitat que publica els continguts.

Portada de la web de l'Enciclopèdia Catalana, on es pot apreciar a la part inferior els enllaços a les dades de contacte de la institució

El tercer aspecte és veure si la informació està actualitzada; es pot comprovar, per exemple, mitjançant la darrera data de publicació del contingut.

El quart aspecte és avaluar si la informació és creïble, o bé si es tracta d'una informació publicitària o que intenta persuadir d'alguna cosa el lector.

La qualitat dels enllaços

Molts llocs inclouen enllaços. Hem de comprovar si els enllaços estan actius i si presenten els continguts amb una informació actualitzada. Per exemple, si una pàgina web enllaça freqüentment amb altres pàgines que mostren un missatge d'error, pot significar que aquesta pàgina no s'ha actualitzat o revisat des de fa temps.

Si una pàgina web enllaça freqüentment amb altres pàgines que mostren un missatge d'error, pot significar que aquesta pàgina no s'ha actualitzat o revisat des de fa temps

També hem de tenir en compte si els enllaços estan relacionats amb el contingut del lloc original.

El disseny del lloc

Una bona pàgina d'inici ha de presentar un resum del contingut del lloc web i una guia o índex sobre com accedir-hi.

Un dels aspectes que cal que considerem és si la navegació dintre del lloc és clara i coherent i si és fàcil de trobar-hi allò que cerquem; per exemple, és molt convenient que disposi d'un plànol de navegació o esquema de les diferents seccions que conté (un mapa web).

També hem de considerar si hi ha elements multimèdia i si aporten informació de qualitat al lloc.

Una altra manera d'avaluar la informació que ofereix un lloc web és tenir en compte les valoracions que els usuaris fan de determinades pàgines relacionades amb la informació (per exemple, les valoracions de cases rurals per part dels clients en webs de viatges) o les referències que, en blocs específics, es donen sobre un determinat tema.