descarregar PDF

1. OBJECTIUS

  1. Conèixer i aplicar les mesures bàsiques de seguretat de la informació
  2. Fer un ús eficient i segur d'Internet, i avaluar la informació obtinguda