descarregar PDF

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  1. Analitza quina és la posició de treball més confortable quan treballes a casa o davant de l'ordinador, tot tenint en compte les nocions bàsiques de salut que hem esmentat, i fes una llista d'aquelles coses que hauries de canviar.
  2. Compara la visualització d'elements en pantalla (elements d'escriptori, imatges, pàgines web) configurant-la a diferents resolucions, i observa què passa amb la barra de desplaçament si fem servir una resolució inferior a la resolució original del document.
  3. Compara la qualitat d'impressió d'un document en diferents modalitats d'impressió (esborrany, normal, alta qualitat), i valora quan necessites realitzar un tipus d'impressió o altre.

Activitats en grup

  1. Feu un croquis de la situació dels elements que componen l'ordinador i del mobiliari de la zona de treball de cada alumne a casa seva, i analitzeu conjuntament si comporten riscos per a la salut.
  2. Compareu diferents valors de lluentor, contrast i calibratge de color fent servir diferents imatges de fotografies aportades pels alumnes.
  3. Definiu diferents formes de reutilització del material accessori que utilitzem quan confegim un document amb l'ordinador.