descarregar PDF

5. ENLLAĮOS RELACIONATS

Hābits d'ergonomia

Informaciķ sobre seguretat i salut laboral de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/index.html

Aplicaciķ per a pauses i exercicis de prevenciķ de riscos de salut (també en catalā, per a diferents sistemes operatius)
http://www.workrave.org/welcome/

 

Configuracions de pantalla

Establir i canviar la resoluciķ de la pantalla Ubuntu
http://www.blog.highub.com/ca/linux/set-and-change-ubuntu-screen-resolution/

 

Tractament de residus tecnolōgics i material fungible

Agencia Catalana de Residus
http://www.arc-cat.net/ca/municipals/recollidaselectiva/

El paper... sempre reciclat (Ecoconsells, Universitat de Barcelona)
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/04-paper.pdf

Reciclatge de CD i DVD (en castellā)
http://www.terra.org/articulos/art01138.html