descarregar PDF

4. TRACTAMENT DE RESIDUS TECNOLÒGICS I MATERIAL FUNGIBLE

Els materials que s'utilitzen als equips informàtics generen residus que necessiten una gestió respectuosa amb el medi ambient. Procurarem fer cas de les normes següents:

  1. Fer un ús responsable i eficient del paper
  2. Minimitzar les impressions o configurar la impressora de cara al major estalvi possible
  3. Tenir cura dels materials d'emmagatzematge en CDs i DVDs, reciclant-los adequadament
  4. Tractar de fer servir dispositius alternatius, com memòries USB