descarregar PDF

ÕNDEX

 1. OBJECTIUS
 2. HņBITS D'ERGONOMIA

  2.1. Aprendre llegint

  2.2. Aprendre mirant

  2.3. Aprendre escoltant

 3. CONFIGURACIONS DE PANTALLA

  3.1. Aprendre llegint

  3.2. Aprendre mirant

  3.3. Aprendre escoltant

 4. TRACTAMENT DE RESIDUS TECNOL“GICS I MATERIAL FUNGIBLE

  4.1. Aprendre llegint

  4.2. Aprendre mirant

  4.3. Aprendre escoltant

 5. ENLLA«OS RELACIONATS
 6. EXERCICIS D'AUTOAVALUACI”
 7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS