descarregar PDF

6. WIKIS

Una wiki és una eina col·laborativa que permet editar continguts d'un espai web a molta gent, i d'una manera fàcil i ràpida.

  • Tot i que no és obligatori registrar-se en una wiki per poder editar-la, sí que es quelcom recomanable, per poder disposar de certes funcions i avantatges addicionals.
  • En una wiki no es perd mai informació. Tot queda enregistrat a la pàgina "Historial", per poder consultar els canvis realitzats i, si cal, desfer-los.
  • Per editar una pàgina wiki només cal seleccionar l'enllaç "Edita" de la pàgina en qüestió, escriure o modificar el text, i prémer "Desa la pàgina" quan hàgim acabat.
  • Les pàgines de "Discussió" estan orientades a intercanviar opinions entre els col·laboradors, per millorar els articles i el funcionament de l'eina en general.