descarregar PDF

ÍNDEX

 1. OBJECTIUS
 2. CONCEPTE D'EINA COL-LABORATIVA

  2.1. Aprendre llegint

  2.2. Aprendre mirant

  2.3. Aprendre escoltant

 3. DEBATS VIRTUALS (FORUMS)

  3.1. Aprendre llegint

  3.2. Aprendre mirant

  3.3. Aprendre escoltant

 4. XERRADES EN LINIA (XATS)

  4.1. Aprendre llegint

  4.2. Aprendre mirant

  4.3. Aprendre escoltant

 5. BLOCS

  5.1. Aprendre llegint

  5.2. Aprendre mirant

  5.3. Aprendre escoltant

 6. WIKIS

  6.1. Aprendre llegint

  6.2. Aprendre mirant

  6.3. Aprendre escoltant

 7. ENLLAÇOS RELACIONATS
 8. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ
 9. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS