descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint

Internet s'ha convertit en una eina útil per fer tramitacions i gestions amb l'Administració Pública. L'any 2002 es va aprovar un Reial Decret que autoritzava i regulava operacions tributàries a través d'Internet amb la finalitat d'agilitzar els tràmits amb Hisenda. Actualment hi ha un compromís de l'Administració General de l'Estat per establir la relació dels ciutadans i les empreses en suport electrònic al 2013. D'aquesta manera s'aconseguirà un estalvi de temps i de cost econòmic, ja que es podrà interactuar amb l'administració les 24 hores dels 365 dies de l'any. A més, l'Administració electrònica permet una gran transparència administrativa i la cooperació entre diferents administracions públiques.

La declaració de renda

L'Agència Tributària ofereix la possibilitat de realitzar la declaració de Renda de forma telemàtica. Es requereixen dos processos que s'expliquen a continuació:

1.Obtenció d'un certificat per part de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre):

Per obtenir-lo, cal accedir a la pàgina de l'FNMT, projecte Ceres, on clicarem sobre l'opció de "Sol·licitud via Internet". Amb la sol·licitud obtindrem un número que imprimirem.

Anirem en persona a una de les entitats de certificació (ajuntaments, delegacions de l'Agència Tributària o oficines de la Seguretat Social), ens identificarem mitjançant el nostre DNI o NIE (en el cas d'estrangers) i donarem el número de sol·licitud imprès. Després, accedirem de nou a la pàgina de l'FNMT, introduirem el número de la sol·licitud i ja es podrà descarregar el certificat i instal·lar-lo al nostre navegador d'Internet

2.Fer la declaració de renda:

Si no es demana l'esborrany, la declaració de renda telemàtica s'ha de presentar amb el programari que Hisenda utilitza (abans anomenat PADRE: programa d'ajuda per a la declaració de la renda).

Per presentar la declaració, ens connectarem a la pàgina web de l'Agència Tributària i seleccionarem la declaració de l'any corresponent. Sol·licitarem el certificat amb què ens identificarem al servidor de l'AEAT i clicarem al menú de presentació de declaracions. Finalment, acceptarem els permisos per a la lectura dels fitxers i enviarem la declaració.

Pàgina del programari per a la declaració de la renda per via telemàtica

Concertar cites per fer gestions públiques

A Catalunya, el projecte AOC (Administració Oberta de Catalunya) permet implantar processos d'atenció al ciutadà a l'Administració autonòmica i l'Administració local de forma integrada. Així, podem concertar cites (Cita Mèdic) o realitzar gestions (pagament de tributs, pagament de taxes, tràmits generals, etc.).

Es poden fer gestions o obtenir informació de molts departaments de l'administració pública, entre ells destaquem:

Pàgina d'inici del servei de tràmits en línia de la Generalitat de Catalunya

La banca en línia

Les entitats financeres també ofereixen els seus serveis de forma telemàtica, són els serveis de banca en línia o banca per Internet.

Hem de distingir dos tipus de banca en línia:

  • La banca que ofereix els seus serveis a Internet, sense oficines presencials, o amb molt poques, i que realitza les operacions amb exclusivitat a través de la connexió d'Internet.
  • La banca que gaudeix d'oficines presencials i que disposa d'un canal de distribució de serveis i productes a través d'Internet.

Algunes de les operacions que es poden fer són obrir nous comptes, consultar el saldo i els moviments de comptes i targetes de crèdit, fer transferències bancàries i pagaments de targetes de crèdit, consultar taxes d'interès, sol·licitar xecs i comunicar els possibles robatoris de targetes.

Moltes entitats financeres ofereixen actualment la possibilitat de combinar la presència física i la telemàtica, i permeten realitzar tots els tràmits i operacions a través d'Internet (incloent-hi altres productes com hipoteques, préstecs personals, dipòsits, etc.), o operar en una oficina presencial quan sigui necessari.

Si volem utilitzar el servei de banca en línia, valorarem que les pàgines web de l'entitat financera siguin compatibles amb els sistemes operatius de Windows, Mac i Linux (en funció del sistema operatiu que fem servir), i comprovarem la seva funcionalitat a través dels navegadors Internet Explorer i Mozilla. La recerca d'informació i la realització de consultes i operacions han de ser operacions senzilles. La pàgina principal ha de carregar-se amb rapidesa mitjançant una connexió bàsica d'un mòdem de 56KB. També podem valorar si presenten versions de les pàgines per a discapacitats.

També tindrem en consideració si presenten un protocol de seguretat efectiu i visual per a nosaltres, i si la forma d'enviament i el compliment dels criteris de seguretat s'adapten a les nostres preferències. L'entitat ha de donar informació sobre les tarifes i comissions dels productes, així com respecte a la política d'actuació i seguretat del banc.

A més, algunes entitats financeres poden oferir altres serveis, com ara la possibilitat de disposar de correspondència virtual, d'un administrador d'extractes o del cobrament de correu postal. Cal que ens informem també sobre la responsabilització o no de l'usuari en cas de robatori de les claus d'accés.

Pàgina d'extracte d'un compte d'una entitat bancària amb serveis en línia