descarregar PDF

3.1. Aprendre llegint

Quan volem dur a terme alguna gestió a través d'Internet, la primera acció que normalment hem de fer és crear un compte i identificar-nos. Hem d'estar segurs que ho fem amb total seguretat i que la nostra informació personal no pot ser utilitzada per altres persones sense autorització.

Per aquest motiu hem de tenir en compte les qüestions següents:

El nom d'usuari

 • Hem d'evitar l'ús del nostre nom i cognoms junts, o que el nom aporti detalls que facilitin la nostra identificació.
 • És preferible utilitzar noms inventats, tot i que han de ser fàcils de recordar.

Les contrasenyes

Quan creem una contrasenya, fem-ho de forma segura. La seguretat del compte d'usuari depèn de la contrasenya. Per això considerarem:

 • La llargada de la contrasenya: És preferible que tingui un mínim de 8 caràcters.
 • Tipus de caràcters: Combinarem lletres i xifres, i, si el formulari ho permet, lletres majúscules, lletres minúscules i guions baixos.
 • No farem servir paraules comunes.
 • Evitarem utilitzar la mateixa contrasenya per a molts comptes d'usuari, especialment la que utilitzem amb el correu electrònic.
 • No comunicarem la nostra contrasenya a ningú, però si ho fem, la canviarem al més aviat possible.
 • Periòdicament, canviarem la contrasenya del compte d'usuari.

Alguns serveis, quan ens identifiquem per primera vegada,
ens poden orientar per a conèixer la robustesa de la nostra contrasenya

Accés segur a un web

Normalment, quan fem gestions en línia, el lloc web que visitem garanteix la seguretat de la transacció amb l'ús d'una tecnologia que encripta o xifra la nostra informació. El maquinari de xifrat codifica les dades utilitzant un codi, de forma que cap persona aliena les pugui enregistrar mentre s'estan transmetent.

La icona que representa un cadenat petit a la part inferior del navegador indica que les dades es transmeten de forma codificada. Quan les dades arriben a la destinació final, el mateix programari descodifica la informació.

Detall del cadenat de la part inferior del navegador,
que apareix quan es visita una pàgina segura

 

Tot i això, per augmentar la seguretat de les nostres accions per Internet, haurem de tenir en compte les indicacions següents:

 • Quan hem creat el compte d'usuari, si estem fent servir un ordinador que no és el nostre o al qual tenen accés altres usuaris, no clicarem a l'opció de recordar la contrasenya.
 • Quan utilitzem ordenadors públics i acabem la sessió d'Internet, clicarem a l'opció d'eines del navegador, on escollirem "propietats". Llavors esborrarem els arxius temporals i les galetes o "cookies" que s'han instal·lat al disc dur, clicant a la secció d'esborrar arxius i "cookies".
 • Instal·larem un programari de protecció a l'ordinador i el mantindrem actualitzat.
 • Visitarem llocs web que siguin fiables i de seguretat garantida.
 • Quan fem compres per Internet, utilitzarem sempre la mateixa targeta de crèdit.

La signatura electrònica

La realització de transaccions electròniques segures requereix la utilització de la signatura electrònica com a mecanisme per garantir l'autenticitat, integritat i confidencialitat de la informació.

La signatura electrònica és un conjunt de dades en format electrònic que estan relacionades amb d'altres dades electròniques, que s'utilitzen com a mitjà per identificar una persona.

Pàgina de l'idCAT, on s'expliquen les passes
per a l'obtenció d'aquest identificador digital

 

Hi ha tres classes de signatura electrònica:

 • La signatura electrònica: És una xarxa de caràcters generats per un algoritme matemàtic, la qual garanteix la identitat de la persona que signa i la integritat del text o missatge enviat.
 • La signatura electrònica avançada: És una signatura electrònica que permet identificar la persona que signa i detectar qualsevol canvi posterior en les dades signades.
 • La signatura electrònica reconeguda: És una signatura electrònica basada en un certificat reconegut i que es genera mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura.