descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint

Els nous avenços tecnològics en la nostra societat ofereixen la possibilitat d'accedir a una gran quantitat d'informació d'una forma cada vegada més còmoda i més ràpida.

Orígens d'Internet

Internet és una xarxa d'ordinadors basada en una tecnologia oberta i un funcionament descentralitzat. Es va desenvolupar a partir d'un experiment que el Departament de Defensa dels Estats Units va iniciar als anys seixanta. Es pretenia crear una xarxa d'ordinadors capaç de continuar funcionant en cas de fallada general. Aquesta xarxa es va anomenar ARPANET, i la seva funció era connectar científics i acadèmics. El 1986, la Fundació Nacional per la Ciència (NSF) va crear NSFNET, una sèrie de xarxes que intercomunicava entitats dedicades a la investigació i l'educació. Al mateix temps, es van crear xarxes regionals per tal de connectar institucions particulars a la xarxa principal. L'NSFNET va créixer molt ràpidament i es va complementar després amb les xarxes NSINET i ESNET, totes elles ubicades als Estats Units. A Europa es van crear altres xarxes, tant públiques com comercials, que, juntament amb les americanes, esdevindrien l'estructura bàsica d'Internet.

Les TIC i Internet

Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), i més concretament Internet, s'estan convertint en un instrument que obre noves possibilitats de:

  1. Accés a noves fonts d'informació i recursos, mitjançant els cercadors d'Internet. Podem trobar-hi informació escrita (enciclopèdies, diaris, revistes, estudis, etc.) i en d'altres suports, com ara imatges, vídeo o mapes. Un ús molt freqüent és la recerca d'adreces de llocs web on portar a terme activitats que fins ara només es podien fer de forma presencial (adquisició d'entrades per a espectacles, d'aliments de supermercats, de roba, llibres, música, etc.).

 

Pàgina de productes d'una botiga en línia

 

També hi podem realitzar gestions i operacions de forma no presencial, com per exemple consultes bancàries, tràmits oficials (declaració d'Hisenda, pagament d'impostos, etc.)

  1. Accés a nous canals de comunicació que ens permeten intercanviar idees, informació, experiències, mitjançant el correu electrònic, els xats, els fòrums, etc.

També s'obre un nou canal de comunicació en compartir jocs en línia o crear personatges imaginaris en mons virtuals (com Second Life).

Dos avatars d'un entorn de món virtual en tres dimensions

 

  1. Creació de recursos utilitzant equips digitals (càmeres fotogràfiques, vídeo, escàners, micròfons) i edició mitjançant diverses eines: processadors de textos, editors d'imatges, de pàgines web, presentacions multimèdia, editors de so i imatge, etc.
  2. Tots els recursos anteriors es poden publicar a Internet per tal de compartir el coneixement col·lectiu i crear comunitats amb interessos comuns.

Una de les eines que permeten compartir el coneixement són els blocs o weblogs, llocs web on l'actualització freqüent dels continguts i la seva publicació cronològica fan possible disposar d'informació al dia, la qual es pot presentar en diferents suports: àudio (audioblocs), imatge (fotoblocs), vídeo (videoblocs), o a través del mòbil (moblocs).

Pàgina web on els usuaris poden publicar i comentar les fotografies que fan

 

També hi podem trobar altres llocs web, com els wikis (Viquipèdia), o les xarxes socials (Facebook, MySpace, Xing).

En definitiva, les TIC i Internet ens permeten ser productors i consumidors de continguts i d'informació, tot compartint-la en el marc de la nova societat del coneixement.