descarregar PDF

1. OBJECTIUS

  • Identificar els recursos que ens ofereixen les TIC i Internet
  • Conèixer les gestions més habituals per a tràmits i compres en línia